Dołącz do newslettera dla ABI

Podzielimy się z Tobą naszym praktycznym doświadczeniem z pełnienia funkcji ABI w ponad 90 podmiotach: porady, szablony dokumentów, case study.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist Przemysław Zegarek, ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania porad z zakresu skutecznego sprawowania funkcji ABI, powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@lex-artist.pl

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Cel

Na kurs zapraszamy zarówno obecnych jak i przyszłych ABI. Zainteresowanych zapraszamy do zapisów poprzez formularz lub mail (kancelaria@lex-artist.pl).

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom jak najbardziej praktycznej wiedzy, umożliwiającej samodzielne pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Główne zalety naszego szkolenia:

skupienie się na konkretach – gwarantujemy przekazanie całej wiedzy praktycznej umożliwiającej samodzielne pełnie funkcji ABI w ciągu jednego intensywnego dnia szkoleniowego (8h).

 poszkoleniowe wsparcie ABI – każdy uczestnik otrzymuje od nas dodatkowe wsparcie w postaci 2 godzin bezpłatnych konsultacji. Konsultacje można wykorzystać w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, spotkanie) w ciągu roku od uczestnictwa w kursie

NOWOŚĆ! pełne przystosowanie do znowelizowanych od 2015 r. przepisów – zarówno materiały szkoleniowe jak i warsztaty praktyczne zostały w pełni przystosowane do znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych, które weszły w życie na przełomie maja i czerwca 2015 r.

praktyczny charakter kursu – nasz trener sprawuje funkcję ABI lub ZABI (Zastępca ABI) u co najmniej 10 klientów z różnych branż. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy

warsztaty – nasz kurs to nie wykład, a interaktywne szkolenie. Podczas kursu ABI uczestnicy kilkukrotnie będą mieli okazję samodzielnie sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce np. podczas wypełniania wniosku rejestracyjnego do GIODO

wzory dokumentacji – każdy uczestnik otrzymuje wzory dokumentacji wraz z praktycznymi wskazówkami przystosowania ich do wewnętrznej struktury Administratora Danych. Wśród naszych wzorów znajdują się: Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych. NOWOŚĆ! Uczestnicy otrzymają wzory nowych dokumentów, wymaganych przez znowelizowane przepisy: Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników, zaświadczenie o przebyciu szkolenia, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.

 kameralne grupy – aby nasze szkolenie dla ABI mogło być jak najbardziej warsztatowe i efektywne, gwarantujemy, że będzie przeprowadzony w niewielkiej, maksymalnie dziewięcioosobowej grupie

certyfikat – uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest jedną z podstaw do legitymowania się przez ABI odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 39a znowelizowanej ustawy

wysoka jakość – każdy uczestnik otrzyma oprawione materiały szkoleniowe + długopis oraz obiad, poczęstunek, napoje, kawę i herbatę

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób (niezależnie od branży i poziomu zaawansowania) pełniących bądź mających w najbliższej przyszłości pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Program szkolenia
 • jak prawidłowo sporządzić wymaganą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych: Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi;
 • jak wdrożyć sprawny system wydawania oraz ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • w jaki sposób szybko i skutecznie szkolić pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych
 • w jakich przypadkach i w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe klientów oraz pracowników
 • w jaki sposób zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane tradycyjnie (na papierze) i w ramach systemów informatycznych;
 • jak przeprowadzić skuteczny audyt procesów przetwarzania danych osobowych;
 • jakie są praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych – jak zachować się, jeśli klient lub pracownik złoży skargę na niewłaściwe przetwarzanie jego danych osobowych
 • gdzie szukać odpowiedzi na pytania związane z ochroną danych osobowych – kiedy należy sięgnąć po ustawę o ochronie danych osobowych, kiedy po rozporządzenie wykonawcze, a kiedy po doktrynę prawniczą
 • jak postępować w przypadku kontroli GIODO
 • powierzenie danych osobowych – czym jest, jak sformułować właściwą umowę powierzenia danych osobowych, jak weryfikować podmioty którym powierza się dane osobowe
 • w jaki sposób skonstruować prawidłową klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • jaka jest rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa – komunikacja z pozostałymi pracownikami przetwarzającymi dane osobowe
 • rejestr zbiorów danych osobowych po 2015 r. – w jakiej formie ABI powinien prowadzić Jawny Rejestr Zbiorów? W jaki sposób powinien go udostępniać? Jakie kolejne zbiory zostały wyłączone z obowiązku rejestracji do GIODO? Jakie zbiory danych osobowych ABI musi mimo wszystko rejestrować do GIODO?
 • sprawdzenia i sprawozdania: w jaki sposób przeprowadzać sprawdzenia? jak często? jakiego rodzaju sprawdzenia ABI może przeprowadzić? ABI agentem GIODO (fakty i mity)? jak powinno wyglądać sprawozdanie z przeprowadzonego sprawdzenia? w jaki sposób wkomponować obowiązek przeprowadzania sprawdzeń do Polityki Bezpieczeństwa?
 • szkolenia dla pracowników: co się zmieniło po 2015 r.? w jaki sposób szybko i skutecznie szkolić upoważniane osoby? jak przygotować odpowiednio sprofilowany program szkoleń? jak stworzyć procedurę szkolenia pracowników?

Szczegółowy program szkolenia

Metoda

Prezentacja multimedialna oraz interaktywny wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy, m.in.: – opracowanie Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi – prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych – wspólne wypełnianie wniosku rejestracyjnego do GIODO – praktyczne sposoby postępowania w przypadku zaistnienia konfliktów z klientami/petentami. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych.

Wykładowca

Iwona Kozieł

ekspert ds. ochrony danych osobowych, ABI

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na tej samej uczelni. Certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001. Współtwórca systemu ochrony danych osobowych w największej polskiej agencji interaktywnej – K2 Internet S.A. Brała udział w projektach audytorskich realizowanych dla Urzędów Gmin i Miast jak również przeprowadzała audyty dokumentacji z zakresu danych osobowych dla Spółek należących do grup kapitałowych o globalnym zasięgu, jak m.in. Citroen Polska Sp. z o.o., Peugeot Polska Sp. z o.o., IKEA RETAIL Sp. z o.o. czy ASCO Numatics Sp. z o.o. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem szkoleń. Realizowała projekty szkoleniowe dla m.in.: Moneo Pharma Group Sp. z o.o., TAURON Ciepło S.A., Monipol Sp. z o.o. a także dla Kancelarii Sejmu RP. Ukończyła seminaria „Wymowa prawnicza” oraz „Marketing usług prawniczych” rozwijając w ten sposób także umiejętności miękkie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Kancelaria Lex Artist
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: kancelaria@lex-artist.pl

REGON: 141235395
NIP: 522-267-65-39
BRE Bank S.A. 62 1140 2004 0000 3602 5030 0372