Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na bezpieczne, ale przy tym efektywne i praktyczne przetwarzanie danych marketingowych.

Główne zalety naszego szkolenia:

praktyczny charakter – nasz trener oprócz szkolenia, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych audytów przetwarzania danych osobowych. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy

konkretna wiedza w atrakcyjnej formie – nasze szkolenie jest krótkie, konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzamy liczne warsztaty, aktywizujemy uczestników licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”

zbalansowana treść – podczas szkolenia nacisk kładziemy nie tylko na przekazanie wskazówek dotyczących przetwarzania danych klientów, ale i na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i cywilną jaka wiąże się z tym procesem.

certyfikat – każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykujemy wszystkim osobom działającym w szeroko pojętej branży marketingu. Zarówno w formie tradycyjnej, jak i za pośrednictwem internetu. W oparciu o nasze doświadczenia, przekażemy informacje potrzebne do tego, aby zachowując pełne bezpieczeństwo prawne, prowadzić swobodne działania marketingowe.
Szkolenie adresowane jest zarówno do kadry zarządzającej projektami, właścicieli firm, jak i pracowników bezpośrednio obsługujących procesy marketingowe.

Program szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności:

 • jaka jest specyfika procesów przetwarzania danych osobowych w marketingu (przy uwzględnieniu branży w jakiej działa przedsiębiorstwo)
 • po spełnieniu jakich warunków oraz w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe klientów
 • jakie prawa przysługują klientom od których zbiera się dane osobowe (w tym w szczególności prawo do sprzeciwu, prawo do informacji, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 • w jaki sposób zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane tradycyjnie (na papierze) oraz w ramach systemów informatycznych
 • w jaki sposób skonstruować prawidłową klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawnie usprawiedliwiony cel – czyli w jakich przypadkach nie jest konieczne zbieranie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w jakich przypadkach i w jakiej formie można przetwarzać wizerunek oraz tzw. dane wrażliwe klientów
 • jak długo można przechowywać dane osobowe klientów
 • w jaki sposób zachować się w przypadku pojawienia się konfliktu na linii klient – firma marketingowa 
 • jaka jest rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa – komunikacja ABI z pracownikami działów marketingowych
 • które zbiory danych podlegają obowiązkowi rejestracji do GIODO oraz w jaki sposób takiej rejestracji dokonać
 • jak prawidłowo sporządzić wymaganą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych

Szczegółowy program szkolenia

Metoda

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy. Między innymi: prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, sposób postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych w marketingu. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Iwona Kozieł

ekspert ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na tej samej uczelni. Certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001. Współtwórca systemu ochrony danych osobowych w największej polskiej agencji interaktywnej – K2 Internet S.A. Brała udział w projektach audytorskich realizowanych dla Urzędów Gmin i Miast jak również przeprowadzała audyty dokumentacji z zakresu danych osobowych dla Spółek należących do grup kapitałowych o globalnym zasięgu, jak m.in. Citroen Polska Sp. z o.o., Peugeot Polska Sp. z o.o., IKEA RETAIL Sp. z o.o. czy ASCO Numatics Sp. z o.o. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem szkoleń. Realizowała projekty szkoleniowe dla m.in.: Moneo Pharma Group Sp. z o.o., TAURON Ciepło S.A., Monipol Sp. z o.o. a także dla Kancelarii Sejmu RP. Ukończyła seminaria „Wymowa prawnicza” oraz „Marketing usług prawniczych” rozwijając w ten sposób także umiejętności miękkie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Kancelaria Lex Artist
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: kancelaria@lex-artist.pl

REGON: 141235395
NIP: 522-267-65-39
BRE Bank S.A. 62 1140 2004 0000 3602 5030 0372