Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy umożliwiającej im przystosowanie działania serwisu/portalu do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, m.in. odpowiednie sformułowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych, obowiązków informacyjnych, polityki prywatności oraz regulaminu.

Główne zalety naszego szkolenia:

– praktyczny charakter – nasz trener oprócz szkolenia, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych audytów przetwarzania danych osobowych. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy

– konkretna wiedza w atrakcyjnej formie – nasze szkolenie jest krótkie, konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzamy liczne warsztaty, aktywizujemy uczestników licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”

– zbalansowana treść – podczas szkolenia nacisk kładziemy nie tylko na przekazanie wskazówek dotyczących przetwarzania danych klientów, ale i na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i cywilną jaka wiąże się z tym procesem.

 certyfikat – każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej projektami oraz pracowników bezpośrednich obsługujących serwisy/ portale internetowe.

Program szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności:

  • jaka jest specyfika procesów przetwarzania danych osobowych w portalu internetowym
  • po spełnieniu jakich warunków, w jakim zakresie i przez jak długi czas można przetwarzać dane osobowe użytkowników
  • jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są gromadzone w celu prowadzenia portalu
  • w jaki sposób skonstruować prawidłową klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • czy dozwolone przepisami prawa ochrony danych osobowych jest profilowanie osób i stosowanie reklamy behawioralnej wobec użytkowników portalu;
  • jakie zasady obowiązują przy stosowaniu plików cookies
  • prawnie usprawiedliwiony cel – czyli w jakich przypadkach nie jest konieczne zbieranie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • które zbiory danych podlegają obowiązkowi rejestracji do GIODO oraz w jaki sposób takiej rejestracji dokonać

Szczegółowy program szkolenia

Metoda

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy.
Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Iwona Jarząbek

ekspert ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na tej samej uczelni. Certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001. Współtwórca systemu ochrony danych osobowych w największej polskiej agencji interaktywnej – K2 Internet S.A. Brała udział w projektach audytorskich realizowanych dla Urzędów Gmin i Miast jak również przeprowadzała audyty dokumentacji z zakresu danych osobowych dla Spółek należących do grup kapitałowych o globalnym zasięgu, jak m.in. Citroen Polska Sp. z o.o., Peugeot Polska Sp. z o.o., IKEA RETAIL Sp. z o.o. czy ASCO Numatics Sp. z o.o. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem szkoleń. Realizowała projekty szkoleniowe dla m.in.: Moneo Pharma Group Sp. z o.o., TAURON Ciepło S.A., Monipol Sp. z o.o. a także dla Kancelarii Sejmu RP. Ukończyła seminaria „Wymowa prawnicza” oraz „Marketing usług prawniczych” rozwijając w ten sposób także umiejętności miękkie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Kancelaria Lex Artist
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: kancelaria@lex-artist.pl

REGON: 141235395
NIP: 522-267-65-39
BRE Bank S.A. 62 1140 2004 0000 3602 5030 0372