Cel

Oferujemy dwa rodzaje usług związanych z ochroną danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej:

– kompleksową usługę z zakresu ochrony danych osobowych (przeprowadzenie audytu, opracowanie dokumentacji, rejestracja zbiorów – szczegóły znajdują się TUTAJ)

– szkolenie dla pracowników urzędu przetwarzających dane osobowe (szczegóły znajdują się poniżej)

Szkolenie ma na celu:

– przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA.

– spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Główne zalety naszego szkolenia:

– zbalansowana treść – podczas szkolenia nacisk kładziemy nie tylko na przekazanie wskazówek dotyczących przetwarzania danych, ale i na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i cywilną jaka wiąże się z tym procesem.

– praktyczny charakter  – nasz trener oprócz szkolenia, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych audytów przetwarzania danych osobowych. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy.

 konkretna wiedza w atrakcyjnej formie – nasze szkolenie jest krótkie, konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzamy liczne warsztaty, aktywizujemy uczestników licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”.

– certyfikat – każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko pojętej administracji publicznej. W tym szczególnie dla pracowników przetwarzających dane osobowe (działy kadr, ewidencja ludności, akta stanu cywilnego etc.) a także wójtów, burmistrzów, starostów i innych osób odpowiedzialnych za własciwe przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności:

  • jaka jest specyfika procesów przetwarzania danych osobowych w Administracji publicznej i samorządowej
  • jakie dane osobowe muszą być zawarte w oświadczeniu majątkowym urzędników oraz jakich danych nie trzeba publikować
  • w jakich przypadkach i w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe interesantów oraz pracowników urzędu
  • jaka jest rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej urzędu – komunikacja z pozostałymi pracownikami przetwarzającymi dane osobowe
  • jakie sankcje dyscyplinarne, karne oraz cywilnoprawne grożą urzędnikom za niedostateczną ochronę danych pracowników i interesantów
  • w jaki sposób zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane tradycyjnie (na papierze) i w ramach systemów informatycznych
  • czy i na jakich zasadach dopuszczalne jest udostępnianie danych osobowych obywateli podmiotom zewnętrznym (bankom, policji, dziennikarzom, firmom zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych itd.)
  • w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoringu w Urzędzie (w tym i monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników urzędu)
  • które zbiory danych podlegają obowiązkowi rejestracji do GIODO oraz w jaki sposób takiej rejestracji dokonać
  • co powinna zawierać dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

Szczegółowy program szkolenia

Metoda

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy. Między innymi: prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, sposób postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez interesantów.

Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych.

Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Iwona Jarząbek

ekspert ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na tej samej uczelni. Certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001. Współtwórca systemu ochrony danych osobowych w największej polskiej agencji interaktywnej – K2 Internet S.A. Brała udział w projektach audytorskich realizowanych dla Urzędów Gmin i Miast jak również przeprowadzała audyty dokumentacji z zakresu danych osobowych dla Spółek należących do grup kapitałowych o globalnym zasięgu, jak m.in. Citroen Polska Sp. z o.o., Peugeot Polska Sp. z o.o., IKEA RETAIL Sp. z o.o. czy ASCO Numatics Sp. z o.o. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem szkoleń. Realizowała projekty szkoleniowe dla m.in.: Moneo Pharma Group Sp. z o.o., TAURON Ciepło S.A., Monipol Sp. z o.o. a także dla Kancelarii Sejmu RP. Ukończyła seminaria „Wymowa prawnicza” oraz „Marketing usług prawniczych” rozwijając w ten sposób także umiejętności miękkie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Kancelaria Lex Artist
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: kancelaria@lex-artist.pl

REGON: 141235395
NIP: 522-267-65-39
BRE Bank S.A. 62 1140 2004 0000 3602 5030 0372