Cel
 • dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO.
 • przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych związanych z wejściem w życie RODO,
 • zbudowanie „bazy informacji” o RODO, dzięki której będę mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w organizacji.

Główne zalety szkolenia:

 • Konkretny cel szkoleniowy – chcemy, aby każda z osób wychodząc ze szkolenia, miała realistyczny obraz zmian związanych z wejściem w życie RODO.
 • Trener jest praktykiem – nasz trener oprócz prowadzenia szkoleń, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu ochrony danych osobowych. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, zamiast mnożenia problemów i wątpliwości.
 • Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy – bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opieramy na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Nawiązujemy żywy kontakt z uczestnikami. Nadajemy szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, chcących być RODO – ready. Czyli przygotować się do obowiązywania nowych przepisów – Rozporządzenia UE ws. Ochrony Danych Osobowych (RODO / GDPR). Zapraszamy działy: prawny, IT, HR, marketing, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i wszystkie pozostałe osoby zaangażowane w ochronę danych osobowych.

Program szkolenia
 • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)
 • Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?
 • Zasady przetwarzania danych w RODO
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem regulacji dot. udzielania zgody, w tym wyrażenia zgody przez dziecko
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Transgraniczne przetwarzanie danych, w tym państwa trzecie
 • Pojęcie profilowania – warunki legalnego tworzenia profili
 • Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji
 • Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Zgłaszanie IOD
 • Zgłaszanie incydentów
 • Konsultowanie innowacyjnych procesów na danych z regulatorem
 • Nowe treści obowiązków informacyjnych

Szczegółowy program szkolenia

Metoda

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o interakcję z uczestnikami (warsztaty praktyczne + pytania).

Wykładowca

Karolina Matelska

Konsultant ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie uczestnik studiów podyplomowych Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych, prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych  PAN.

W ramach pracy w biurze prawnym czołowego operatora telekomunikacyjnego, zajmowała się m.in. ochroną danych osobowych oraz tajemnicą telekomunikacyjną. Współpracowała z organizacjami konsumenckimi oraz organami ścigania. Reprezentowała spółkę w postępowaniach toczących się przed GIODO, UKE oraz UOKiK.

W Kancelarii Lex Artist zajmuje się bieżącym doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla spółek z Grupy Kapitałowej PKN Orlen S.A. Realizuje liczne projekty szkoleniowe oraz reprezentuje Kancelarię na konferencjach. Prowadzi audyty zgodności procesów przetwarzania danych z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz opracowuje rekomendacje dla klientów.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Kancelaria Lex Artist
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: kancelaria@lex-artist.pl

REGON: 141235395
NIP: 522-267-65-39
BRE Bank S.A. 62 1140 2004 0000 3602 5030 0372