Dołącz do newslettera dla IOD

Podzielimy się z Tobą naszym praktycznym doświadczeniem z pełnienia funkcji IOD: porady, szablony dokumentów, case study.

Zapisz się

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, tel. (22) 253 28 18; e-mail: kontakt[AT]lex-artist.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj: https://www.lex-artist.pl/wp-content/uploads/2019/02/klauzula-informacyjna-newsletter.pdf

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Opis audytu RODO

Celem audytu jest zbadanie zgodności działania Państwa firmy lub instytucji z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, przede wszystkim: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Na zakończenie usługi, sporządzimy dla Państwa poufny raport, którego wnioski pozwolą Państwu na zidentyfikowanie uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych. Raport będzie zawierał również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych.

Zakres audytu RODO

 

Szczegółowy zakres usługi znajduje się TUTAJ.

Cena audytu RODO

Cena usługi jest ustalana indywidualnie z Klientem i jest uzależniona od wielu czynników przykładowo takich jak: liczba i rodzaj posiadanych procesów przetwarzania, liczba pracowników przetwarzających dane osobowe, wykorzystywanych systemów informatycznych, podmiotów współpracujących, aktualnie posiadanej dokumentacji, szczególnych przepisów, pod które podlega danych podmiot i mogących rzutować na obszar ochrony danych osobowych.

Opis usługi opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych

W ramach tej usługi wdrożymy w Państwa firmie zmiany dostosowujące procedury działania Zleceniodawcy do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i specyfiki działalności Zleceniodawcy.

Zakres usługi

Opracujemy i wdrożymy:

 • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego pracownika;
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestr czynności przetwarzania Administratora;
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania Procesora;
 • Procedurę oceny skutków dla ochrony danych (DPIA);
 • Zasady retencji danych dla poszczególnych procesów przetwarzania;
 • Zasady „privacy by design” i „privacy by default”;
 • Procedurę ustalenia obowiązku bądź braku obowiązku powołania IOD;
 • Wzory dokumentu wyznaczenia IOD;
 • Procedurę cyklicznych audytów procesów przetwarzania danych oraz aktualizacji dokumentacji i procedur ochrony danych osobowych;
 • Procedurę kontroli procesorów i podprocesorów;
 • Procedurę informowania o naruszeniu ochrony danych w wewnętrznych strukturach firmy;
 • Procedurę zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego;
 • Procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą;
 • Dokumenty pracownicze (kwestionariusze osobowe, oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności);
 • Inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, regulaminy);
 • Materiały informacyjne dla pracowników na temat obowiązków wynikających z RODO.

Główne zalety naszej dokumentacji

– indywidualne podejście do Klienta.  Wsłuchujemy się w jego potrzeby, diagnozujemy najsłabsze obszary działania firmy w zakresie ochrony danych osobowych i na tej podstawie szukamy najlepszych rozwiązań odpowiadających potrzebom i problemom Klienta. – profesjonalizm. Nasze działania oparte są na wieloletnim doświadczeniu. Ochrona danych osobowych to nasza pasja, dlatego usługa, którą świadczymy jest zawsze najwyższej jakości.

Sprawowanie funkcji IOD / wsparcie Administratora Danych

“Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż inni, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” – Henry Ford

Na czym polega outsourcing IOD / usługa wsparcia Administratora Danych? Przekazują Państwo zespołowi ekspertów Kancelarii Lex Artist wszystkie obowiązki, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), m.in. szkolenie pracowników, przygotowywanie umów powierzenia, wsparcie lub przeprowadzenie DPIA, opracowanie i aktualizacja Polityki ochrony danych osobowych.

To jakie obowiązki weźmiemy na siebie zależy od Państwa potrzeb i Naszych wzajemnych uzgodnień. Dzięki temu, otrzymują Państwo opiekę prawną najwyższej jakości, a dodatkowo zaoszczędzają Państwo bardzo dużo czasu, który mogą Państwo następnie wykorzystać z większym pożytkiem na swoją podstawową działalność.

Szczegółowy zakres usługi

Więcej informacji znajdziesz pod poniższymi linkami:

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: + 48 535 400 091
e-mail: lp.ts1563231263itra-1563231263xel@a1563231263carpl1563231263opsw1563231263

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574