Dołącz do newslettera dla IOD

Podzielimy się z Tobą naszym praktycznym doświadczeniem z pełnienia funkcji IOD: porady, szablony dokumentów, case study.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania porad z zakresu skutecznego sprawowania funkcji IOD, powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@lex-artist.pl

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Opis audytu

Celem audytu jest zbadanie zgodności działania Państwa firmy lub instytucji z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych: ustawą o ochronie danych osobowych,  rozporządzeniami wykonawczymi, a także innymi przepisami, które regulują prawo do prywatności w branży w której Państwo działają.

Na zakończenie usługi, sporządzimy dla Państwa poufny raport, którego wnioski pozwolą Państwu na zidentyfikowanie uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych. Raport będzie zawierał również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych.

Warianty usługi

– Sam audyt sam audyt mikro

– Usługa kompleksowa: obrazki z plusami

Zakres audytu

schemat audytu

Szczegółowy zakres usługi znajduje się TUTAJ.

Cena audytu

Cena usługi zależy od: wariantu (sam audyt, czy usługa kompleksowa), liczby pracowników przetwarzających dane osobowe oraz liczby wykorzystywanych systemów informatycznych.

Aby otrzymać od nas ofertę z dokładną wyceną audytu, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się po lewej stronie lub o kontakt mailowy (kancelaria@lex-artist.pl) lub telefoniczny (22) 253 28 18 .

Opis usługi opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych

Przygotujemy dla Państwa unikalną dokumentację, uwzględniającą Państwa strukturę organizacyjną oraz spełniającą szczegółowe wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji:

  • w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych,
  • w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji,
  • w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji.

Zakres usługi

Opracujemy i wdrożymy:

  • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych;
  • Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi;
  • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego pracownika;
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • Dokumenty pracowniczych (kwestionariusze osobowe, oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności);
  • Inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, regulaminy);

Główne zalety naszej dokumentacji

– elastyczność. Dokumenty przez nas przygotowywane są zawsze “szyte na miarę” i przystosowane do struktury organizacyjnej Zamawiającego.

– użyteczność. Nie tworzymy zbędnych kilkuset-stronnicowych dokumentów “do szafy”. Proponujemy rozwiązania konkretne i sprawdzone.

Rejestracja zbiorów danych u GIODO

W ramach naszej oferty, zajmujemy się wypełnianiem wniosków rejestracyjnych do GIODO dla wszystkich wymagających rejestracji zbiorów danych osobowych (w szczególności w przypadku niepowołania ABI).

Przeanalizujemy również wszystkie zgłoszone przez Klienta zbiory danych (jeśli takie zgłoszenie miało miejsce) i w przypadku gdyby zaszła taka konieczność, zaktualizujemy je lub będziemy wnioskować o usunięcie ich z rejestru GIODO.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574