GIODO bada sprawę niezabezpieczonej dokumentacji warszawskiej szkoły wyższej AlmaMer

GIODO zajął się sprawą z urzędu w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych przez szkołę wyższą. Inspektorzy GIODO 27 lipca 2017 r. przeprowadzili czynności kontrolne, m.in. oględziny pomieszczeń zlokalizowanych w 9-piętrowym, nieczynnym budynku uczelni w Warszawie, w których znajdowała się nieobjęta żadną ochroną dokumentacja przebiegu studiów oraz akta osobowe pracowników.

Obecnie GIODO prowadzi działania, w tym również przesłuchania świadków, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/pl/259/10080