Jeśli kopiujesz dowody osobiste, zrób DPIA

Jeżeli administrator danych kopiuje dowody osobiste, to musi przeprowadzić dla tej czynności ocenę skutków zgodnie z RODO oraz zastosować środki ochrony danych.

Kopiowanie dowodu jest zabronione, chyba że taki obowiązek wynika bezpośrednio z przepisu prawa lub wyrażona jest zgoda (pod warunkiem uzasadnienia dla kopiowania dokumentów tożsamości).

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/umowy/2792731,Kopiowanie-dowodu-osobistego-a-RODO.html