Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie projekty: ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Jednocześnie ogłoszone zostały konsultacje tych projektów, w których mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Konsultacje potrwają do 13 października br. Uwagi można przesyłać na adres: lp.vo1563231694g.cm@1563231694odo.e1563231694jcatl1563231694usnoK1563231694

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://mc.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-projektu-przepisow-wdrazajacych-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie