Bartłomiej Kida

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

 

Z wykształcenia administratywista. Posiada 13 – letnie doświadczenie zawodowe w administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Praktyczną wiedzę, zarówno z zarządzania personelem, jak i ochrony danych osobowych posiadł, kierując przez 8 lat monitoringiem miejskim w Radomiu. Dzięki wdrożonym przez niego procedurom i schematom postępowań, kierowana przez niego komórka została wyróżniona przez Najwyższą Izbę Kontroli, jako najlepsza spośród kontrolowanych w kraju obok Warszawy.

Doświadczenie teoretyczne w zakresie ochrony danych osobowych zdobywał na licznych konferencjach i szkoleniach. Praktyczną zaś, poprzez pełnienie funkcji ABI w wielu placówkach oświatowych oraz spółce wchodzącej w skład Elektrowni Połaniec. Ponadto ściśle współpracuje ze Związkiem Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia na terenie Mazowsza (tzw. Porozumienie Zielonogórskie). Dzięki tejże współpracy w ciągu ostatnich dwóch lat wdrożył niezbędną dokumentację w 70 placówkach ochrony zdrowia oraz przeszkolił ok. 1000 pracowników.

Prywatnie miłośnik górskich wędrówek. Dodatkowo wraz z żoną prowadzi jeden z najlepiej rozpoznawalnych lokali gastronomicznych w swoim rodzimym mieście.

MOTTO – Usus magister est optimus – doświadczenie jest najlepszym nauczycielem