dr inż. Kamil Sitarski

Of consuel, wsparcie IT

sitarski

Konsultant, przedsiębiorca, badacz i wykładowca. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – specjalizacja: zarządzanie wiedzą. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na specjalności Systemy informatyczne i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie pracuje nad zagadnieniami związanymi z systemami informatycznymi zarządzania, paradygmatami gospodarki cyfrowej i zarządzaniem wiedzą (rozprawa doktorska poświęcona modelowi referencyjnemu informatycznego systemu zarządzania wiedzą). Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Prelegent licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Prezes Zarządu Grafinet Sp. z o.o., firmy informatycznej oferującej wdrożenia dedykowanych systemów informatycznych, a także rozwiązań infrastrukturalnych i usług utrzymania i administracji. Prowadził projekty między innymi dla: Banku Millennium, Drogerii Natura, EMTEC, ING Lease, Millennium Leasing, Olympus, Paged, Politechniki Warszawskiej, PSE, Siemens/Siemens Finance.

W ramach współpracy z kancelarią Lex Artist nadzoruje prowadzenie audytów od strony informatycznej i procesowej, a także odpowiada za warstwę technologiczną działania unikalnego na skalę światową Systemu Ochrony Danych Osobowych 2.0 (SODO).

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Motto zawodowe: Drzewo nie smagane wiatrem rzadko kiedy wyrasta na silne i zdrowe. Czyli musi być trudno, żeby było łatwo.