Maciej Zychowicz

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie kończy także studia podyplomowe z Analizy Biznesowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej zdobywał w kancelarii radców prawnych w Katowicach. W czasie studiów odbywał praktyki zawodowe w sądzie oraz w jednym z zakładów karnych, a także aktywnie uczestniczył w Kole Naukowym Prawa Administracyjnego.

W zakresie ochrony danych osobowych brał udział w pracach zespołu do spraw wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w spółce świadczącej usługi ubezpieczeniowe dla wiodącej w Polsce grupy kapitałowej w energetyce. Posiada także uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Włada językiem angielskim.

Posiada szeroki krąg zainteresowań, w których prym wiodą: turystyka rowerowa, kolej pasażerska i geopolityka. Jest na bieżąco z polską piłką nożną klubową.

Motto zawodowe:

Is fecit cui prodest – ten zrobił, kto skorzystał.