Maciej Zychowicz

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Aplikant radcowski I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe z analizy biznesowej systemów informatycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Audytor wewnętrzny normy PN-EN ISO/IEC 27001. Posiada także uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej zdobywał w kancelarii radców prawnych w Katowicach. W czasie studiów odbywał praktyki zawodowe w sądzie oraz w jednym z zakładów karnych, a także aktywnie uczestniczył w Kole Naukowym Prawa Administracyjnego.

W zakresie ochrony danych osobowych brał udział w pracach zespołu do spraw wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w spółce świadczącej usługi ubezpieczeniowe dla wiodącej w Polsce grupy kapitałowej w energetyce. Przeprowadził kilka projektów audytowych zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO. Wdrożył dokumentację zgodną z aktualnymi normami ochrony danych osobowych w międzynarodowych grupach kapitałowych z branż: transportowej, produkcyjnej, usługowej i prawnej. Współpracuje również z inspektorem ochrony danych w wiodącym w Polsce przedsiębiorstwie organizującym gry hazardowe. Zrealizował ponad 100 godzin szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych. W tematyce ochrony danych osobowych najlepiej czuje się analizując zabezpieczenia stosowane przez organizację.

Włada językiem angielskim.

Posiada szeroki krąg zainteresowań, w których prym wiodą: turystyka rowerowa, kolej pasażerska i geopolityka. Jest na bieżąco z polską piłką nożną klubową.

Motto zawodowe:

Is fecit cui prodest – ten zrobił, kto skorzystał.