Małgorzata Zdunek

Ekspert ds. ochrony danych osobowych

Ekspert ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów zgodności procesów przetwarzania danych, tworzeniem oraz wdrażaniem systemów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz kompleksową obsługą podmiotów publicznych i prywatnych w tym zakresie.

Brała udział w kilkudziesięciu projektach audytorskich realizowanych głównie dla podmiotów z sektora finansowego (m.in. windykacja, bankowość), branży produkcyjnej oraz oświaty.

Swoje zainteresowania skupia wokół zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez grupy kapitałowe m.in. w zakresie przekazywania danych wewnątrz grup, w tym do państw trzecich. Współautorka bloga poświęconego tematyce ochrony danych osobowych (www.blog-daneosobowe.pl).