Paulina Borkowska

Starszy Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Paulina

Starszy Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, obecnie aplikantka radcowska III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała  już w czasie studiów podczas bezpłatnych praktyk w firmach prawniczych. Swoje kompetencje poszerzała o praktyki w instytucjach państwowych oraz w warszawskich kancelariach prawnych.

Współpracowała przy projektach audytorskich z zakresu ochrony danych osobowych realizowanych zarówno dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw jak i dla podmiotów z sektora budżetowego.

Posługuje się językiem angielskim.

Swoje prywatne zainteresowania skupia wokół wędrówek górskich oraz sportów zimowych.

Motto zawodowe:

Pacta sunt servanda – Umów należy dotrzymywać.