Dołącz do newslettera dla IOD

Podzielimy się z Tobą naszym praktycznym doświadczeniem z pełnienia funkcji IOD: porady, szablony dokumentów, case study.

Zapisz się

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, tel. (22) 253 28 18; e-mail: kontakt[AT]lex-artist.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj: https://www.lex-artist.pl/wp-content/uploads/2019/02/klauzula-informacyjna-newsletter.pdf

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Oferta praktyk:

WIEDZA I SZKOLENIA W ZAMIAN ZA PRAKTYKI!

Zapraszamy na 2 miesięczne bezpłatne praktyki studentów i studentki prawa albo administracji od 3 roku wzwyż.

Dla osób lubiących pracę z:

  • dokumentami
  • aktami prawnymi
  • dokumentacjami klienta
  • pisaniem artykułów prawniczych

Praktyki 3 dni w tygodniu, możliwość pracy zdalnej.

Chcemy Państwa nauczyć praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów prawnych i podzielić się swoją wiedzą.

Oferujemy:

  • praktyczne szkolenie z zakresu współpracy z klientem
  • szkolenie z zakresu tematyki ochrony danych osobowych lub dostępu do informacji publicznej
  • dla najlepszych możliwość przedłużenia współpracy za wynagrodzeniem

W zamian oczekujemy:

  • zaangażowania
  • sumienności
  • rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań

Zapraszamy do składania CV na adres: lp.ts1563228576itra-1563228576xel@a1563228576jcatu1563228576rker1563228576

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa; tel. (22) 253 28 18; e-mail: lp.ts1563228576itra-1563228576xel@a1563228576irale1563228576cnak1563228576
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: udział w prowadzonej rekrutacji i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes)
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firmy świadczące usługi hosting oraz serwisu IT oraz podmioty współpracujące z Lex Artist w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolone, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: + 48 535 400 091
e-mail: lp.ts1563228576itra-1563228576xel@a1563228576carpl1563228576opsw1563228576

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574