Ochrona danych osobowych w edukacji

Szkoły nie mają obecnie podstaw prawnych, by przekazywać dane osobowe uczniów podmiotom leczniczym realizującym programy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Zbliżający się początek roku szkolnego stał się okazją do podjęcia na antenie Programu I Polskiego Radia wątków związanych z ochroną danych osobowych w sektorze oświaty, w tym kłopotów, jakie powstają przy realizacji programów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Na czym one polegają, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wyjaśniał w rozmowie z redaktorem Krzysztofem Grzesiowskim. Jak mówił, podmioty lecznicze coraz częściej proszą szkoły o przekazanie na te potrzeby danych osobowych uczniów. Tymczasem żaden ustawowy przepis nie uprawnia dyrektorów do ich udostępnienia.

– Nam jako społeczeństwu wydaje się że informacje, które posiada podmiot mający kontakt z naszym dzieckiem, powinny być dość swobodnie przekazywane innym podmiotom, które zajmują się dobrem tego dziecka – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. – Ale wszystko to są bardzo generalne określenia. Tak naprawdę jeżeli szkoła miałaby komukolwiek przekazywać informacje dotyczące dziecka, w szczególności dane wrażliwe, dotyczące np. jego zdrowia, musi istnieć do tego wyraźna podstawa prawna – tłumaczył. Jak wyjaśniał, w tym przypadku takiej podstawy prawnej nie ma – i to ani w przepisach prawa oświatowego, ani w przepisach odnoszących się do sektora ochrony zdrowia. Dlatego GIODO zwrócił się do ministra zdrowia i do ministra edukacji narodowej z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ustawowych podstaw prawnych dla przekazywania przez szkoły danych osobowych uczniów podmiotom leczniczym realizującym programy profilaktycznej opieki zdrowotnej.

To jednak nie jedyny problem braku właściwych przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych w sektorze oświaty. Obecnie nie ma bowiem podstaw prawnych do pozyskiwania od kandydata na dyrektora szkoły danych o karalności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. GIODO mówił o tej kwestii również w szerszym kontekście, jakim jest postulowane niekiedy umożliwienie pozyskiwania danych o karalności przez większą liczbę pracodawców, co mogłoby doprowadzić do dyskryminowania osób karanych.

Kolejnym wątkiem rozmowy był realizacja przez GIODO programu edukacyjnego skierowanego do uczniów i nauczycieli pod nazwą “Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.” Jego celem jest, jak mówił GIODO, przekazanie nauczycielom i uczniom nie tylko wiedzy, ale i praktycznych umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prywatności.

źródło: www.giodo.gov.pl