Dołącz do newslettera dla IOD

Podzielimy się z Tobą naszym praktycznym doświadczeniem z pełnienia funkcji IOD: porady, szablony dokumentów, case study.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania porad z zakresu skutecznego sprawowania funkcji IOD, powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@lex-artist.pl

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Audyt, dokumentacja, rejestracja zbiorów danych

Outsourcing ABI

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

System ochrony danych osobowych (SODO)

Z życia kancelarii

Zamieszczanie zdjęć pracowników na identyfikatorach narusza ochronę danych osobowych

Zakres danych osobowych, które pracodawca ma prawo uzyskać od pracownika, został wskazany w art. 221 kodeksu pracy.  Zdjęcie lub inny nośnik informacji, który pozwoli na identyfikację osoby pracownika, należy utożsamiać z jego wizerunkiem. To jedno z dóbr osobistych podlegających prawnej ochronie. Skutki naruszenia prawa do ochrony wizerunku pracownika mogą być dla pracodawcy dotkliwe – paradoksalnie […]

czytaj więcej

GIODO bada sprawę niezabezpieczonej dokumentacji warszawskiej szkoły wyższej AlmaMer

GIODO zajął się sprawą z urzędu w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych przez szkołę wyższą. Inspektorzy GIODO 27 lipca 2017 r. przeprowadzili czynności kontrolne, m.in. oględziny pomieszczeń zlokalizowanych w 9-piętrowym, nieczynnym budynku uczelni w Warszawie, w których znajdowała się nieobjęta żadną ochroną dokumentacja przebiegu studiów oraz akta osobowe pracowników. Obecnie GIODO prowadzi działania, w tym również przesłuchania świadków, […]

czytaj więcej

Zaufali nam

Facebook

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574