Dołącz do newslettera dla IOD

Podzielimy się z Tobą naszym praktycznym doświadczeniem z pełnienia funkcji IOD: porady, szablony dokumentów, case study.

Zapisz się

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, tel. (22) 253 28 18; e-mail: kontakt[AT]lex-artist.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj: https://www.lex-artist.pl/wp-content/uploads/2019/02/klauzula-informacyjna-newsletter.pdf

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

System Ochrony Danych Osobowych (SODO)

SODO jest systemem informatycznym wspierającym firmy i instytucje przetwarzające dane osobowe. Nasz system stanowi unikalne połączenie platformy e-learningowej szkolącej pracowników, aplikacji generującej upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencjonującej każde z tych upoważnień. Z SODO korzysta już ponad 36.000 użytkowników pracujących w ponad 60 firmach i instytucjach. Dołącz do nich i spraw, aby szkolenie pracowników, nadawanie im upoważnień  i ich ewidencja stały się banalnie proste.

Więcej informacji o SODO znajdziesz na: www.szkolimyzodo.pl

Główne zalety SODO

–  gwarancja stałej, najwyższej jakości i skuteczności szkolenia – treść naszych szkoleń stale nadzorują doświadczeni prawnicy i profesjonalni trenerzy. Wysoka skuteczność jest możliwa m.in. dzięki zastosowaniu specjalnego systemu losowych testów sprawdzających, dzięki czemu pracownicy przechodzący przez szkolenie muszą zachować pełną koncentrację

– zautomatyzowanie procesu wydawania i ewidencjonowania upoważnień – po przejściu testu sprawdzającego wiedzę uczestnika szkolenia, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest automatycznie generowane oraz ewidencjonowane przez nasz system. Jest to procedura zgodna z najnowszym orzecznictwem GIODO, który stwierdził, że upoważnienia mogą być nadawane również w formie elektronicznej

–  niskie koszty eksploatacji i wdrożenia SODO – nasz System działa w strukturze chmury obliczeniowej, dzięki czemu, do jego obsługi wystarczy jedynie komputer podłączony do Internetu. Pozwala to znacznie zmniejszyć koszty związane z instalacją oraz wdrożeniem aplikacji u Klienta

–  brak ograniczeń – nasz system nie zna żadnych ograniczeń ilościowych, czasowych ani przestrzennych. Potrzebują Państwo jednego dnia przeszkolić 900 pracowników z 30 oddziałów Firmy rozsianych po całym świecie? Z naszym systemem to żaden problem – wszystko potrwa kilkanaście minut

–  monitoring wyników nauczania – dzięki statystykom będącym integralną częścią SODO, nic się przed Państwem nie ukryje. Nie ma możliwości, żeby pracownik niepostrzeżenie nie przeszedł szkolenia, lub nie otrzymał upoważnienia. Wszystkie te informacje są wyszczególnione w specjalnym panelu administracyjnym, do którego uzyskają dostęp wybrani pracownicy

brak dezorganizacji pracy – brak konieczności długotrwałego odciągania pracowników od ich obowiązków służbowych. SODO pomaga oszczędzić zarówno czas szkolonych pracowników, osób ich szkolących, jak i tych, którzy są odpowiedzialni za nadawanie i ewidencję upoważnień. Wszystko to przekłada się dla Państwa na wymierne oszczędności.

–  elastyczność – zanim wdrożymy u Państwa SODO, dostosujemy go do  unikalnych potrzeb i uwarunkowań w których Państwo działają. Uwzględniając to, stworzymy osobne konto administracyjne, opracujemy unikalne szkolenie, przystosujemy aplikację gromadzącą dane statystyczne, dodamy konta dla wszystkich pracowników oraz nowe wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Aby otrzymać od nas ofertę z dokładną wyceną SODO oraz wersją demonstracyjną systemu prosimy wypełnienie formularza znajdującego się po lewej stronie lub o kontakt mailowy (lp.ts1561016386itra-1561016386xel@a1561016386carpl1561016386opsw1561016386) lub telefoniczny (+ 48 535 400 091).

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: + 48 535 400 091
e-mail: lp.ts1561016386itra-1561016386xel@a1561016386carpl1561016386opsw1561016386

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574