Formularz zapisu na śRODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa; tel. (22) 253 28 18; e-mail: lp.ts1550415286itra-1550415286xel@a1550415286irale1550415286cnak1550415286

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes)

3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firmy świadczące usługi hosting oraz seriwsu IT oraz podmioty współpracujące z Lex Artist w procesach komunikacji drogą elektroniczną.

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych rozczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolone, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: + 48 535 400 091
e-mail: lp.ts1550415286itra-1550415286xel@a1550415286carpl1550415286opsw1550415286

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574