Dołącz do newslettera dla IOD

Podzielimy się z Tobą naszym praktycznym doświadczeniem z pełnienia funkcji IOD: porady, szablony dokumentów, case study.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania porad z zakresu skutecznego sprawowania funkcji IOD, powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@lex-artist.pl

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Na kurs zapraszamy zarówno obecnych, jak i przyszłych IOD-ów. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy, która umożliwi im samodzielne pełnienie funkcji IOD-a. Podczas kursu szczególny nacisk kładziemy na praktykę, dlatego stałym elementem kursu są warsztaty praktyczne (np. tworzenie klauzuli informacyjnej czy rejestru czynności przetwarzania). Każdy uczestnik otrzymuje wzory dokumentacji. Po szkoleniu istnieje możliwość skorzystania z naszego wsparcia, dzięki bezpłatnej godzinie konsultacji.
RODO – ready
Krótkie, 2-godzinne szkolenie zamknięte, przeprowadzane dla pracowników w siedzibie Zamawiającego. Podczas szkolenia pracownicy dowiedzą się podstawowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574