Dołącz do newslettera dla IOD

Podzielimy się z Tobą naszym praktycznym doświadczeniem z pełnienia funkcji IOD: porady, szablony dokumentów, case study.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania porad z zakresu skutecznego sprawowania funkcji IOD, powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@lex-artist.pl

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
Na kurs zapraszamy zarówno obecnych jak i przyszłych ABI. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy, umożliwiającej samodzielne pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziemy na praktykę, dlatego stałym elementem szkolenia są warsztaty praktyczne (wypełnianie wniosków rejestracyjnych do GIODO, sporządzanie klauzul, itd.). Każdy uczestnik otrzyma wzory dokumentacji, a po szkoleniu dodatkowe wsparcie naszych ekspertów w formie dwóch godzin bezpłatnych konsultacji.
RODO – ready
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, chcących być RODO - ready. Czyli przygotować się do obowiązywania nowych przepisów - Rozporządzenia UE ws. Ochrony Danych Osobowych (RODO / GDPR). Zapraszamy działy: prawny, IT, HR, marketing, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i wszystkie pozostałe osoby zaangażowane w ochronę danych osobowych.
Ochrona danych osobowych w firmie
Krótkie szkolenie zamknięte, przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego dla pracowników . Podczas szkolenia pracownicy nauczą się praktycznych sposobów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej.
ODO w edukacji
Szkolenie dla dyrektorów i pracowników administracyjnych placówek oświatowych (szkół i przedszkoli). Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę, pozwalającą na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymaganych standardów.
ODO administracja publiczna
Podczas szkolenia przekazujemy pracownikom administracji publicznej i samorządowej praktyczną wiedzę na temat bezpiecznego i sprawnego przetwarzania danych osobowych. Uczestnictwo w szkoleniu zapewni również spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki.
ODO w klubach sportowych
Dzięki szkoleniu pracownicy klubów sportowych (osoby wyrabiające karty kibica, działy kadr, marketingu) dowiedzą się, w jaki sposób bezpiecznie przetwarzać dane osobowe i jak przystosować klub sportowy do polskich standardów ochrony danych.
ODO w zatrudnieniu i rekrutacji
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA.
ODO w portalu internetowym
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy umożliwiającej im przystosowanie działania serwisu/portalu do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, m.in. odpowiednie sformułowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych, obowiązków informacyjnych, polityki prywatności oraz regulaminu...
ODO w marketingu
Szkolenie dedykujemy wszystkim osobom działającym w szeroko pojętej branży marketingu. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na bezpieczne, ale przy tym efektywne i praktyczne przetwarzanie danych marketingowych.
Dostęp do informacji publicznej
W ostatnim czasie szczególnego znaczenia praktycznego nabiera w Polsce temat dostępu do informacji publicznej. Zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa są coraz bardziej zainteresowanie pozyskiwaniem informacji znajdujących się w posiadaniu szeroko pojętej administracji publicznej. Jeśli jesteś zainteresowany w pozyskaniu wiedzy na temat tego w jaki sposób wnioskować o udostępnienie informacji publicznej, albo w jaki sposób na tego typu wnioski odpowiadać, to nasze szkolenie jest przeznaczone właśnie dla Ciebie.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574