Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie (nie)udostępnienia informacji publicznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które zainteresowane są:

  • wnioskowaniem o udostępnienie informacji publicznej – szczególnie dziennikarze, działacze stowarzyszeń, fundacji, NGO’sów, partii politycznych oraz pracownicy przedsiębiorstw prywatnych współpracujący z sektorem publicznym
  • udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej – szczególnie pracownicy jednostek samorządu terytorialnego szeroko pojętej administracji publicznej oraz spółek skarbu państwa, osoby działające w ramach partii politycznych
Program szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności o:

  • teorii i praktyce związanej ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • podstawowych terminach i definicjach z zakresu informacji publicznej;
  • katalogu informacji publicznych podlegających i niepodlegających udostępnieniu;
  • właściwym sposobie przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej;
  • rodzajach odpowiedzialności grożących za nieudostępnienie informacji publicznej (odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilnoprawna);
  • sposobie postępowania w przypadku zaistnienia konieczności odmowy udostępnienia informacji publicznej

Szczegółowy program szkolenia

Metoda

Prezentacja multimedialna oraz interaktywny wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy, m.in.:

– udzielanie odpowiedzi odmownych na wnioski o udostępnianie informacji publicznej,
– prawidłowe obliczanie kosztów koniecznych do udostępnienia informacji publicznej,
– ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
– praktyczne sposoby postępowania w przypadku zaistnienia konfliktów z klientami/petentami.

Wykładowca

Magdalena Kosicka

Ekspert ds. dostępu do informacji publicznej

Prawnik, absolwentka prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracuje w Kancelarią Lex Artist z Warszawy, specjalizującą się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz dostępem do informacji publicznej. Uczestniczy w projektach audytorskich i szkoleniowych realizowanych dla liderów rynku w zakresie marketingu i finansów. Doradzała bądź stale współpracuje ze spółkami z grupy kapitałowej K2, Pandora, a także z sektorem publicznym: Lasami Państwowymi i licznymi placówkami oświatowymi. Specjalizuje się w danych osobowych przetwarzanych przez działy kadrowe, w szczególności przetwarzaniem danych osobowych w związku z kontrolą pracowników. Zainteresowanie prawem do prywatności łączy z obowiązującą w naszym kraju od 2001 roku ustawą o dostępie do informacji publicznej, a więc lex specialis w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych. Prywatnie pasjonuje się tańcem towarzyskim oraz literaturą. e-mail: magdalena.kosicka[at]lex-artist.pl

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574