Cel

Oferujemy dwa rodzaje usług związanych z ochroną danych osobowych w edukacji (w szkołach i przedszkolach):

– kompleksową usługę z zakresu ochrony danych osobowych (przeprowadzenie audytu, opracowanie dokumentacji, rejestracja zbiorów – szczegóły znajdują się TUTAJ)

– szkolenie dla pracowników szkoły / przedszkola przetwarzających dane osobowe (szczegóły znajdują się poniżej)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w szkole lub przedszkolu do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

Główne zalety naszego szkolenia:

– praktyczny charakter szkolenia – nasz trener od lat współpracuje z ponad 20 placówkami oświatowymi. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy.

– warsztaty – nasze szkolenie jest interaktywne. Podczas szkolenia uczestnicy kilkukrotnie będą mieli okazję samodzielnie sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce np. podczas formułowania klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych

– wzory dokumentacji – każdy uczestnik otrzyma wzory wymaganych prawem dokumentów: Polityki bezpieczeństwa, Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, klauzul informacyjnych, umowy powierzenia, klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych

– certyfikat – uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

– wysoka jakość – każdy uczestnik otrzyma oprawione materiały szkoleniowe + długopis, poczęstunek, napoje, kawę i herbatę

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników szkół i przedszkoli sprawujących kierownicze stanowiska (przede wszystkim dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników administracyjnych).

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się przede wszystkim:

 • jakie wymogi musi spełnić każda placówka oświatowa, aby móc legalnie przetwarzać dane osobowe uczniów, rodziców i nauczycieli
 • w jaki sposób bezpiecznie przetwarzać dane osobowe w wersji:
  • papierowej – m.in. dzienniki lekcyjne, kwestionariusze, formularze
  • elektronicznej – m.in. jak bezpiecznie korzystać z SIO, Płatnika ZUS, e-dziennika
 • w jaki sposób legalnie przekazywać dane osobowe zewnętrznym podmiotom, np.:
  • ZEASom, ZEOSom, ZAOSiPom itp. placówkom zajmujących się obsługą kadrowo-płacową placówki
  • dostawcom usług tele-informatycznych: e-dziennik, oprogramowanie do obsługi sekretariatu, druku świadectw
 • w jaki sposób powinny działać szkolne biblioteki
 • jaką dokumentację ochrony danych osobowych musi prowadzić każda szkoła
 • w jakich sytuacjach należy zapytać rodzica o zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka (m.in. publikacja zdjęć z imprez okolicznościowych, czy wizerunku laureata olimpiady).

Szczegółowy program szkolenia ochrona danych osobowych w edukacji.

Metoda

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy. Między innymi: prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, sposób postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez rodziców i uczniów.

Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych.

Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Łukasz Zegarek

ekspert ds. ochrony danych osobowych w edukacji

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej i szeroko rozumianą ochroną informacji. W kancelarii odpowiada za przeprowadzanie audytów, wdrażanie dokumentacji oraz za przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Nie tylko teoretyk, ale przede wszystkim praktyk. Brał udział w ponad 100 projektach audytorsko-szkoleniowych m.in. dla szkół, przedszkoli, IKEA Retail Sp. z o.o., VENEZIA, Dom Bianco Sp. z o.o., MB Motors Sp. z o.o., TOTAL, spółdzielni mieszkaniowych, urzędów gmin i miast ł. Włada biegle językiem angielskim, a w stopniu podstawowym także serbskim. Prywatnie pasjonuje się piłką nożną i podróżowaniem.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574