Cel

Celem szkolenia jest pomoc w przystosowaniu procesu przetwarzania danych osobowych w klubach sportowych do wymogów polskiego prawa.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników klubów sportowych, przetwarzających dane osobowe (pracownicy wyrabiający karty kibica, działy kadr, marketingu).

Program szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności:

  • jak szczegółowych danych mogą wymagać Kluby Sportowe podczas wyrabiania Kart Kibica
  • komu i na jakich zasadach Kluby Sportowe mogą udostępniać lub powierzać dane zebrane od kibiców oraz swoich pracowników
  • w jakich sytuacjach Kluby Sportowe mogą przetwarzać dane osobowe kibiców w celach marketingowych
  • na podstawie jakich przepisów prawa kluby mogą zbierać dane kibiców i w jakich sytuacjach muszą pytać ich o zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • obowiązek informacyjny – o czym należy poinformować kibica podczas zbierania od niego danych osobowych
  • w jakich sytuacjach dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych kibiców
  • jakie są praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów z kibicami
  • w jakich sytuacjach posiadanie Karty Kibica w jednym klubie może być powodem odmowy wpuszczenia na mecz innej drużyny piłkarskiej
Metoda

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy. Między innymi: prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, wspólne wypełnianie budzących najwięcej wątpliwości pól wniosku rejestracyjnego do GIODO, sposób postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez osoby trzecie. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Łukasz Zegarek

ekspert ds. ochrony danych osobowych

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zarządzaniem kancelarią oraz pozyskiwaniem Klientów i opieką nad Klientami kluczowymi. Zadanie ułatwia mu praktyczna znajomość tematu ochrony danych osobowych, którą zdobył przez lata przeprowadzania audytów, wdrażania dokumentacji oraz prowadzenia szkoleń (ponad 500 h godzin szkoleniowych). Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach audytorsko-wdrożeniowych m.in. dla IKEA Retail Sp. z o.o., MB Motors Sp. z o.o., TOTAL Sp. z o.o., VENEZIA, kilkudziesięciu szkół, nadleśnictw, spółdzielni mieszkaniowych oraz urzędów gmin i miast. Włada biegle językiem angielskim, a w stopniu podstawowym także serbskim.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574