Cel

Oferujemy dwa rodzaje usług związanych z ochroną danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej:

– kompleksową usługę z zakresu ochrony danych osobowych (przeprowadzenie audytu, opracowanie dokumentacji, rejestracja zbiorów – szczegóły znajdują się TUTAJ)

– szkolenie dla pracowników urzędu przetwarzających dane osobowe (szczegóły znajdują się poniżej)

Szkolenie ma na celu:

– przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA.

– spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Główne zalety naszego szkolenia:

– zbalansowana treść – podczas szkolenia nacisk kładziemy nie tylko na przekazanie wskazówek dotyczących przetwarzania danych, ale i na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i cywilną jaka wiąże się z tym procesem.

– praktyczny charakter  – nasz trener oprócz szkolenia, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych audytów przetwarzania danych osobowych. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy.

 konkretna wiedza w atrakcyjnej formie – nasze szkolenie jest krótkie, konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzamy liczne warsztaty, aktywizujemy uczestników licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”.

– certyfikat – każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko pojętej administracji publicznej. W tym szczególnie dla pracowników przetwarzających dane osobowe (działy kadr, ewidencja ludności, akta stanu cywilnego etc.) a także wójtów, burmistrzów, starostów i innych osób odpowiedzialnych za własciwe przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności:

  • jaka jest specyfika procesów przetwarzania danych osobowych w Administracji publicznej i samorządowej
  • jakie dane osobowe muszą być zawarte w oświadczeniu majątkowym urzędników oraz jakich danych nie trzeba publikować
  • w jakich przypadkach i w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe interesantów oraz pracowników urzędu
  • jaka jest rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej urzędu – komunikacja z pozostałymi pracownikami przetwarzającymi dane osobowe
  • jakie sankcje dyscyplinarne, karne oraz cywilnoprawne grożą urzędnikom za niedostateczną ochronę danych pracowników i interesantów
  • w jaki sposób zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane tradycyjnie (na papierze) i w ramach systemów informatycznych
  • czy i na jakich zasadach dopuszczalne jest udostępnianie danych osobowych obywateli podmiotom zewnętrznym (bankom, policji, dziennikarzom, firmom zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych itd.)
  • w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoringu w Urzędzie (w tym i monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników urzędu)
  • które zbiory danych podlegają obowiązkowi rejestracji do GIODO oraz w jaki sposób takiej rejestracji dokonać
  • co powinna zawierać dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

Szczegółowy program szkolenia

Metoda

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy. Między innymi: prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, sposób postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez interesantów.

Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych.

Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Łukasz Zegarek

Współwłaściciel, ekspert ds. ochrony danych osobowych

W kancelarii od 8 lat odpowiada za zarządzanie całością przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie audytów i wspieranie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji u Klientów Kluczowych.

Przeprowadził ponad 100 projektów audytorsko – wdrożeniowych dla spółek prywatnych (m.in. z Vistra, VENEZIA, IKEA, XTB, Pandora, DuPont) oraz  ponad 50 projektów dla podmiotów publicznych.

Swoimi wieloletnimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną z przyjemnością dzieli się z uczestnikami licznych konferencji, szkoleń i kursów oraz czytelnikami publikacji i artykułów na blog-daneosobowe.pl.

Jego największą pasją jest przekazywanie wiedzy słuchaczom i czytelnikom w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały.

No i oczywiście podróże! Od Sardynii po Nową Zelandię. Samochód, noclegi, atrakcje – pełna organizacja na własną rękę.

Włada biegle językiem angielskim, a w stopniu podstawowym także serbskim.

Motto zawodowe:

Volenti non fit iniuria – chcącemu nie dzieje się krzywda.

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574