Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA. Uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, pracowników działów kadr (HR) oraz kadry menadżerskiej, którzy kształtują politykę personalną przedsiębiorstwa, urzędu, lub jakiejkolwiek innej organizacji. Szczególnie jeśli zajmują się bezpośrednio rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników.

Program szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności:

  • jak prawidłowo skonstruować ogłoszenie o pracę, żeby nie naruszyć przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
  • jak przekazywać dane osobowe pracowników w ramach Grupy Kapitałowej oraz w sytuacji korzystania z usługi outsourcingu (np. księgowości);
  • w jakich przypadkach i w jakiej formie pracodawca może zażądać od pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę tzw. danych wrażliwych – w tym w szczególności zaświadczenia o niekaralności i informacji o nałogach;
  • w jakich przypadkach i w jakiej formie można przeprowadzać testy psychologiczne dla pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę;
  • w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoring w miejscu pracy (w tym w szczególności monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników);
  • czy i w jaki sposób można udostępniać dane osobowe pracowników i kandydatów ubiegających się o pracę związkom zawodowym oraz radom pracowników.

Szczegółowy program szkolenia

Metoda

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy. Między innymi: prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, wspólne wypełnianie budzących najwięcej wątpliwości pól wniosku rejestracyjnego do GIODO, sposób postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez osoby trzecie. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Magdalena Kosicka

ekspert ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracuje w Kancelarią Lex Artist z Warszawy, specjalizującą się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz dostępem do informacji publicznej. Uczestniczy w projektach audytorskich i szkoleniowych realizowanych dla liderów rynku w zakresie marketingu i finansów. Doradzała bądź stale współpracuje ze spółkami z grupy kapitałowej K2, Pandora, a także z sektorem publicznym: Lasami Państwowymi i licznymi placówkami oświatowymi. Specjalizuje się w danych osobowych przetwarzanych przez działy kadrowe, w szczególności przetwarzaniem danych osobowych w związku z kontrolą pracowników. Zainteresowanie prawem do prywatności łączy z obowiązującą w naszym kraju od 2001 roku ustawą o dostępie do informacji publicznej, a więc lex specialis w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych. Prywatnie pasjonuje się tańcem towarzyskim oraz literaturą. e-mail: magdalena.kosicka[at]lex-artist.pl

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl

REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574