Dołącz do newslettera dla ABI

Podzielimy się z Tobą naszym praktycznym doświadczeniem z pełnienia funkcji ABI w ponad 90 podmiotach: porady, szablony dokumentów, case study.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist Przemysław Zegarek, ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania porad z zakresu skutecznego sprawowania funkcji ABI, powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@lex-artist.pl

Wanna get our awesome news?

We will send you emails only several times per week. Isn't that cool?

Subscribe!

Actually we will not spam you and keep your personal data secure

Audyt, dokumentacja, rejestracja zbiorów danych

Outsourcing

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

System ochrony danych osobowych (SODO)

Z życia kancelarii

Sprzedaż kart prepaid tylko po podaniu danych osobowych

Od 25 lipca 2016 r. obowiązują przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych dotyczące kart przepłaconych telefonii komórkowej. Zgodnie z nową regulacją dostawca usług jest zobowiązany przed sprzedażą karty odnotować imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię dowodu osobistego abonenta, w przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej – będzie to numer paszportu albo karty pobytu. Natomiast […]

czytaj więcej

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowania monitoringu wizyjnego w szkołach

W ostatnich latach wielu dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych zdecydowało się na zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie szkoły, którego zadaniem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do tych placówek oświatowych. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim Wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowania monitoringu wizyjnego w szkołach, podkreśla pilną potrzebę […]

czytaj więcej

Zaufali nam

Facebook

Poznaj nasz zespół

Polityka prywatności copyright 2013 Lex Artist

Kontakt

Kancelaria Lex Artist
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
e-mail: kancelaria@lex-artist.pl

REGON: 141235395
NIP: 522-267-65-39
BRE Bank S.A. 62 1140 2004 0000 3602 5030 0372