Dzień dobry. Masz pytanie?

Kontakt

Administrator danych:
Lex Artist sp. z o.o.
ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Cel przetwarzania:

Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną z tego formularza.

Ma pan/pani prawo do:
  • Dostępu do treści danych
  • Sprostosowania danych
  • Usunięcia danych
  • Ograniczenia przetwarzania danych
  • Wniesienia sprzeciwu
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: tutaj.

Lex Artist sp. z o.o. REGON: 366550145 KRS: 0000663098 NIP: 527-279-63-98 BRE Bank S.A. 52 1140 2004 0000 3102 7769 7574
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO