Audyt RODO

usługi

Żeby przetwarzanie danych w Twoim biznesie było zdrowe, najpierw należy postawić diagnozę. Pierwszym krokiem będzie audyt RODO. Sprawdzimy procedury, przeanalizujemy zabezpieczenia, zweryfikujemy wiedzę pracowników, a na koniec przygotujemy raport z propozycjami zmian.

ręka z lupą
 • To już ponad 15 lat

  Na ochronie danych osobowych znamy się nie od wczoraj. Pierwszy audyt przeprowadziliśmy ponad dekadę temu.

 • Oszczędność czasu

  Twoi pracownicy nie są odrywani od obowiązków, to my wypełniamy checklisty audytowe.

 • Jasny język

  Raport z przeprowadzonego audytu jest zrozumiały dla każdego pracownika.

 • Jesteśmy u Ciebie

  Wnioski płynące z audytu omawiamy w siedzibie Twojej organizacji.

1

Audyt całościowy

Wykonujemy kompleksowy audyt przetwarzania danych osobowych w firmie. Sprawdzamy zgodność Twoich działań z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

od spotkania do raportu

Realizując ten typ audytu ochrony danych osobowych, najpierw składamy wizytę w Twojej organizacji i rozmawiamy z pracownikami poszczególnych działów. Zbieramy dane, analizujemy dokumenty (umowy, regulaminy, kwestionariusze osobowe, formularze…) i oceniamy procedury. Na koniec przedstawiamy raport z audytu, który wspólnie omawiamy.

Chcę wiedzieć więcej

2

Audyt podstawowy

Zlecjąc nam przeprowadzenie tego audytu dowiesz się, czy spełniasz podstawowe wymogi wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Audyt podstawowy
zdalne zbieranie danych

Wstępny audyt ochrony danych osobowych polega na zdalnym zbieraniu informacji o stosowanych procedurach. Analizujemy przesłaną przez Ciebie dokumentację ochrony danych osobowych, w szczególności polityki ochrony danych osobowych, umowy, kwestionariusze. Na tej podstawie przygotowujemy raport z rekomendowanymi zmianami.

Chcę wiedzieć więcej

3

Audyt procesu lub obszaru

Chciałbyś dokonać audytu jedynie kilku najważniejszych obszarów swojej firmy? Wskaż je, a my sprawdzimy, czy działają one zgodnie z przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Audyt procesu
trafiamy w punkt

Informacje zbieramy zdalnie lub w siedzibie firmy, gdzie spotykamy się z pracownikami odpowiedzialnymi za określony obszar przetwarzania danych (kadry, marketing, monitoring itp.). Po analizie procedur i dokumentów, sporządzamy przystępnie opisany raport z audytu RODO z konkretnymi wskazówkami.

Chcę wiedzieć więcej

 • Strona internetowa

  Sprawdzamy, czy strona www jest zgodna z RODO. Weryfikujemy proces zbierania danych przez formularze rejestracyjne i kontaktowe, sprawdzamy treści klauzul i regulaminów, analizujemy zasady współpracy z firmami zewnętrznymi.

 • Human Resources

  Audyt RODO w HR uwzględnia sprawdzenie procesu rekrutacyjnego i zatrudniania, stosowanych klauzul informacyjnych i zgód, wzorów kwestionariuszy osobowych oraz ogłoszeń o pracę. Audyt ochrony danych w kadrach weryfikuje też zasady współpracy np. z firmami rekrutacyjnymi.

 • Marketing

  Audyty RODO w marketingu to przede wszystkim weryfikacja działań marketingowych, np. email marketingu, telemarketingu, badania satysfakcji klienta czy konkursy. To także sprawdzenie treści klauzul i zgód, prawo do wykorzystywania wizerunku i zasady współpracy z agencjami marketingowymi.

 • Dokumentacja i funkcja IOD

  Audyt dokumentacji ochrony danych to analiza materiałów dotyczących procedur, umów powierzenia przetwarzania danych, wzorów kwestionariuszy, formularzy czy rejestru czynność przetwarzania. Dokonujemy też audytu IOD, a więc oceniamy działania Inspektora Ochrony Danych w kontekście RODO.

4

Audyt powdrożeniowy

Usługa dla firm, które wdrożyły już RODO, ale chcą sprawdzić, czy wszystkie procedury na pewno działają prawidłowo.

badamy procedury, rozmawiamy, raportujemy
Identyfikujemy procesy przetwarzania

Audyt stanu wdrożenia RODO rozpoczynamy od spotkania w Twojej organizacji lub zdalnej analizy przesłanych materiałów. Sprawdzamy procedury, polityki ochrony danych, regulaminy, kwestionariusze, formularze. Po analizie poziomu wdrożenia sporządzamy raport i omawiamy go z Tobą.

Chcę wiedzieć więcej

5

Audyt podmiotu przetwarzającego

Usługa dla administratorów chcących sprawdzić, czy podmiot przetwarzający dane, czyli tzw. procesor, postępuje zgodnie z przepisami RODO oraz umowami powierzenia.

sprawdzamy, omawiamy
Audyt procesora

Polecamy go administratorom zlecającym zewnętrznym firmom przetwarzanie dużej ilości danych lub korzystającym z takich usług jak obsługa IT czy hosting. Kontrolę procesora zaczynamy od wizyty w firmie lub zbierania informacji za pomocą checklist. Analizujemy zasady współpracy z Twoimi partnerami, warunki przetwarzania danych, procedury oraz polityki ochrony danych. Wnioski płynące z audytu otrzymasz w formie raportu.

Chcę wiedzieć więcej

Mając już raport z audytu, możemy przejść do wdrożenia RODO

wdrażam rodo

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO