Konsultacje

usługi

Lista obowiązków wynikających z RODO jest długa. Aby o żadnym nie zapomnieć i nie zakłócić tym samym pracy firmy, warto zasięgnąć porady specjalistów. Nasi RODO-eksperci podpowiedzą, jakie rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych będą najlepsze i usprawnią Twój biznes.

dwie dłonie z pomysłami
 • Skuteczne reguły

  Jesteśmy wsparciem w tworzeniu kodeksu dobrych praktyk dla danej branży.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Doradzamy, jak zachować się w przypadku incydentu.

 • Pełnomocnictwo

  Reprezentujemy klientów podczas postępowań administracyjnych.

 • Obsługa roszczeń

  Obsługujemy osoby fizyczne składające wnioski lub skargi.

1

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)

RODO jasno określa konieczność dokonania oceny skutków przetwarzania danych. Naszym zadaniem będzie przeprowadzenie takiej analizy w Twojej firmie.

dwie osoby podczas jogi
Zmniejsz ryzyko

Ocena skutków dla ochrony danych to szereg działań. Sprawdzimy Twój proces przetwarzania danych pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, dokonamy analizy legalności przetwarzania, ocenimy stosowane zabezpieczenia (fizyczne, techniczne, organizacyjne), sprawdzimy realizację obowiązków względem organu nadzoru i osób, których dane przetwarzasz. Przygotujemy także plan naprawczy.

Chcę wiedzieć więcej

2

Naruszenia i postępowania z zakresu ochrony danych

Ryzyko incydentów jest wpisane w biznes i należy się z nim liczyć. Naszym zadaniem jest wsparcie organizacji w momencie kryzysu. A jeśli zajdzie potrzeba, będziemy Twoim pełnomocnikiem w postępowaniach administracyjnych

Gasimy pożary
Odpowiedzialność RODO

Firma powinna być przygotowana na naruszenie ochrony danych i wiedzieć, jak zarządzać sytuacją kryzysową. Dlatego tworzymy procedury, przygotowujemy komunikaty kierowane do osób, których dane dotyczą, opracowujemy raport z incydentu oraz pomagamy w zgłoszeniu naruszenia do organu nadzoru. Pamiętaj, że skutkiem kontroli organu nadzoru może być wszczęcie postępowania administracyjnego. Wtedy reprezentujemy Cię przed Prezesem UODO.

Chcę wiedzieć więcej

3

Obsługa skarg i wniosków

RODO dało nowe uprawnienia osobom, których dane przetwarzasz. Jest to np. prawo do bycia zapomnianym czy do przenoszenia danych. Jeśli podobne wnioski lub skargi wpłyną do Twojej firmy, pomożemy w kontakcie z wnioskodawcami.

Analiza wniosków
RODO a prawa osób

Aby skargi nie paraliżowały pracy firmy, analizujemy w Twoim imieniu wpływające wnioski pod kątem zasadności, przygotowujemy odpowiedzi na żądania, wskazujemy w jaki sposób powinieneś zrealizować wniosek oraz jak poprawnie to udokumentować.

Chcę wiedzieć więcej

4

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa trzecie to te nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie danych do tych państw wiąże się ze szczególnymi warunkami prawnymi.

Dane w innych krajach? żaden problem
Zasięg terytorialny RODO

Jeśli dane Twoich klientów muszą trafić np. poprzez lokalizację serwerów na inny kontynent, dopilnujemy, aby przebiegało to zgodnie z prawem. Nasze działania obejmują m.in. analizę zgodności przekazywania danych do państwa trzeciego, przygotowanie wniosku do Prezesa UODO o udzielenie zezwolenia na transfer, wybór charakteru przekazania danych (powierzenie, udostępnienie) oraz przygotowanie standardowych klauzul umownych.

Chcę wiedzieć więcej

5

Kodeksy dobrych praktyk

Branżowe kodeksy postępowania w zakresie ochrony danych to nie tylko skuteczniejsze mechanizmy zabezpieczania, ale i łatwiejsza komunikacja z organem nadzoru.

Róbmy dobrze
Kodeksy postępowania

Identyfikujemy te obszary firmy, które mogą zostać objęte kodeksem Twojej branży. Oferujemy również wsparcie w opracowaniu kodeksów postępowania oraz w kontakcie z Prezesem UODO, który je zatwierdza.

Chcę wiedzieć więcej

RODO to wiele obowiązków, dlatego możesz potrzebować outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych lub wsparcia administratora danych

Tak, potrzebuję wsparcia

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO