Szkolenie online dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

szkolenia

Pokażemy Ci jak efektywnie zbudować system ochrony danych osobowych w Twojej organizacji

superman nie musi nosić peleryny
 • Intensywne trzy dni kursu online

 • Pakiet e-learningów i wzory dokumentów

 • Dodatkowe konsultacje poszkoleniowe

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie prowadzone było w konwencji warszatatowej, pozwalającej na aktywny udział słuchaczy, wykład teoretyczny wzbogacony został konkretnymi przykładami

Katarzyna Kopertowska

IOD w Totalizatorze Sportowym

Cele szkoleniowe

 1. Nie zanudzić.

 2. Przygotować Inspektora ochrony danych (IOD) do realizacji obowiązków wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 3. Uspokoić. Pokażemy Ci jak stworzyć system ochrony danych w, którym będziesz czuł się pewnie.

 4. Ułatwić Ci start. Dostaniesz od nas pakiet praktycznych wzorów dokumentów, procedur, upoważnień, umów powierzenia.

 1. Pokazać jak najefektywniej realizować obowiązki IOD. Wysoką efektywność szkolenia zapewniamy dzięki niewielkim grupom szkoleniowym oraz warsztatowemu charakterowi kursu.

 2. Wydać certyfikat, który jest dla IOD jedną z podstaw do legitymowania się odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych.

 3. Nie zostawić Cię samego. Dajemy Ci godzinę poszkoleniowego wsparcia.

Keep calm and do RODO

Organizacja

 • kiedy?

  9:00-17:00 (3x 8h) 21-23 października 2020 (środa-piątek)

 • gdzie?

  Twoje biuro lub home office ;)

 • z kim?

  Katarzyna Kmiecicka

  Ekspert ds. ochrony danych osobowych

  Bogna Tchórzewska

  Starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych

 • za ile?

  1 320 zł netto (+23% VAT)

  Jeśli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
  – nie doliczamy stawki VAT.

Cena obejmuje
 • uczestnictwo w szkoleniu w formie interaktywnego webinaru
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • egzamin sprawdzający zakończony przyznaniem certyfikatu
 • godzinę poszkoleniowych konsultacji

Każdy uczestnik otrzyma pakiet narzędzi dla IOD:

 • wzory dokumentów z instrukcjami wypełniania: Polityka Ochrony Danych, klauzule informacyjne i klauzule zgód na przetwarzanie danych, prezentacja Power Point do samodzielnego szkolenia pracowników, prezentacja z kursu, umowa powierzenia, rejestr czynności przetwarzania (RCP) i rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP)
 • plakat pomagający budować RODO świadomość w organizacji
 • pakiet 20 e-szkoleń RODO podstawy dla pracowników
 • kurs e-learningowy RODO w kadrach
 • szkolenie e-learningowe RODO w marketingu i sprzedaży
 1. DZIEŃ
  • podstawy prawne ochrony danych osobowych: RODO, pakiet reformujący ochronę danych osobowych w UE, ustawa o ochronie danych osobowych;
  • omówienie najważniejszych definicji: dane osobowe, przetwarzanie, ADO, zbiór danych, czynność przetwarzania;
  • warsztaty: analiza, które z informacji stanowią dane osobowe; wyodrębnianie zbiorów danych i czynności przetwarzania w oparciu o przestawiony stan faktyczny;
  • powierzenie, udostępnienie danych osobowych, a może współadministrowanie: umowa powierzenia - obowiązki stron, odbiorca danych, podmiot przetwarzający, współadministrowanie, omówienie przykładów;
  • warsztaty: analiza umowy powierzenia;
  • Inspektor ochrony danych: obowiązkowe wyznaczenie - analiza, wymagania, zadania oraz status, zespół inspektora, IOD w grupie kapitałowej;

  7

  godzin

 2. DZIEŃ
  • zasady przetwarzania danych osobowych – czym należy się kierować przetwarzając dane osobowe?
  • przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych – kiedy i po spełnienie jaki warunków możemy przetwarzać dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych;
  • warsztaty: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;
  • warunki przekazywania danych osobowych do Państwa trzecich
  • szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych; jak zorganizować efektywny system szkoleń pracowników mających dostęp do danych (omówienie 3 metod: tradycyjna, elearning, stworzenie materiałów);
  • świadomość roli IOD w organizacji;
  • warsztaty: opracowywanie zakresu tematycznego szkolenia pracowników
  • audyty: jak sporządzić plan audytu i jaki powinien obejmować zakres; jak przeprowadzać cykliczny audyt i na co zwracać szczególną uwagę podczas audytu;
  • warsztaty: przygotowanie planu audytu, przykładowych pytań oraz wykazu dokumentów niezbędnych do analizy w oparciu o przestawiony stan faktyczny;
  • PUODO: jak w praktyce wyglądają kontrole PUODO; na czym w szczególności skupiają się Inspektorzy; jak Inspektor Ochrony Danych powinien przygotować do kontroli PUODO siebie, organizacje oraz pracowników;
  • prawa osób, których dane dotyczą: omówienie poszczególnych praw oraz omówienie jak stworzyć odpowiednią procedurę obsługi żądań podmiotów danych;
  • warsztaty: analiza kiedy, które z praw przysługują osobie, której dane dotyczą; przygotowanie odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą w oparciu o przestawiony stan faktyczny;
  • obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny, o czym i kiedy informować osoby; warstwowy obowiązek informacyjny;
  • warsztaty: pisanie klauzul realizujących obowiązek informacyjny w oparciu o przedstawiony stan faktyczny;
  • sankcje: kary za nierespektowanie obowiązków wynikających z RODO; czynniki brane pod uwagę w przypadku nakładania kary przez organ, omówienie dotychczasowych kar nałożonych przez UODO;
  • 7

   godzin

 3. DZIEŃ
  • zabezpieczenia fizyczne – czego RODO wymaga w zakresie bezpieczeństwa fizycznego; jak ochronić budynki i pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe przed zdarzeniami losowymi oraz przed działaniami osób niepowołanych; czy warto stosować system kontroli dostępu; jak zabezpieczyć newralgiczne miejsca np. serwerownię;
  • zabezpieczenia techniczne –przykłady zabezpieczeń jakie należy stosować; omówienie i przykłady anonimizacji i pseudonimizacji danych
  • zabezpieczenia organizacyjne – Polityka Ochrony Danych Osobowych; jakie inne dokumenty i procedury należy stworzyć; struktura organizacyjna pod kątem ochrony danych osobowych;
  • warsztaty: stworzenie planu Polityki Ochrony Danych Osobowych; stworzenie RCP w oparciu o przestawiony stan faktyczny
  • zgłaszanie danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych do organu nadzorczego;
  • analiza ryzyka: podejście oparte na ryzyku, privacy by design i privacy be default, ogólna ocena ryzyka, a ocena skutków dla ochrony danych - czym jest, kiedy należy ja przeprowadzić; konsultowanie innowacyjnych procesów z organem nadzoru;
  • warsztaty: przeprowadzenie ogólnej ocena ryzyka dla pracy zdalnej;
  • zgłaszanie incydentów; horyzont czasowy, jakie incydenty należy zgłaszać, w jaki sposób dokonać zgłoszenia do UODO, kiedy powiadamiać osoby, których dane dotyczą;
  • warsztaty: przygotowanie zgłoszenia incydentu do Regulatora oraz zawiadomienia osób o incydencie.

  7

  godzin

Mówią o naszych szkoleniach

 • Nasłuchiwanie
 • Szkolenia prowadzone były w konwencji warsztatowej, pozwalającej na aktywny udział słuchaczy. Duże doświadczenie, wiedza teoretyczna oraz praktyczna trenera służyły rozwiązaniu sygnalizowanych na bieżąco przez uczestników szkolenia problemów.

  Katarzyna Kopertowska

  Lotto

 • Przeprowadzone szkolenie pozwoliło na podniesienie kompetencji pracowników MSWiA w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i zrealizowane zostało zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, w sposób rzetelny i profesjonalny.

  Andrzej Trzęsiara

  MSWiA

 • Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób interesujący i zrozumiały oraz zawierało wiele praktycznych wskazówek związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  Monika Trzcińska

  IPSOS Sp. z o.o.

 • Uczestniczyliśmy w szkoleniach, a następnie, zachęceni ich wysokim poziomem, zleciliśmy przeprowadzenie audytu we wszystkich obszarach przetwarzania danych osobowych w naszej Spółce.

  Magdalena Lewicka

  Emerson

 • Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Przekaz był jasny i zrozumiały, poparty przykładami.

  Henryk Borczyk

  TAURON Ciepło

Prowadzący

 • Katarzyna Kmiecicka

  Ekspert ds. ochrony danych osobowych

  Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Ukończyła również studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” organizowane przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach oraz instytucjach państwowych.

  Doświadczony praktyk w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów audytorsko - wdrożeniowych z zakresu ochrony danych osobowych. Wdrożyła RODO w międzynarodowych Grupach Kapitałowych. Zrealizowała ponad 200 godzin szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

  Na co dzień sprawuje opiekę merytoryczna nad Klientami Spółki. Od dnia 25 maja 2018 roku jest członkiem zespołu inspektora ochrony danych osobowych u podmiotów współpracujących z Lex Artist.

  Masz pytania? Program nie zawiera jakiegoś zagadnienia na którym Ci zależy?
  Chętnie coś na to poradzimy.

 • Bogna Tchórzewska

  Starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych

  Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001

  Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniej pracy w instytucie badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, na stanowisku starszego specjalisty. Współpracowała z innymi jednostkami organizacyjnymi instytutu odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informacji. Zajmowała się między innymi przygotowywaniem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych, współtworzyła projekty rejestru .pl w zakresie ochrony danych osobowych.

  Uczestniczka konferencji dotyczących zagadnień związanych z ochroną danych. Wierzy, że można o przepisach prawa mówić w sposób zrozumiały dla wszystkich. Prywatnie pasjonatka metaloplastyki i biżuterii hand-made.

  Masz pytania? Program nie zawiera jakiegoś zagadnienia na którym Ci zależy?
  Chętnie coś na to poradzimy.

Zapisz się na szkolenie

Możesz skorzystać z formularza klikając w poniższy przycisk,
zadzwonić lub napisać do naszego Opiekuna Klienta – Magdy Sęk

zapisz się