Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych (Kurs IOD)

szkolenia

Pokażemy Ci jak zbudować i nadzorować skuteczny system ochrony danych osobowych

superman nie musi nosić peleryny
 • Intensywne trzy dni kursu IOD online

 • Pakiet e-learningów i wzory dokumentów

 • Dodatkowe konsultacje poszkoleniowe

 • Certyfikat ukończenia kursu IOD

Bardzo dobre, fachowe i gęste szkolenie. Cieszę się, że się zdecydowałem.

Michał Stawarz

Kierownik Operacyjny InsERT S.A., uczestnik kursu

Cele szkoleniowe

 1. Nie zanudzić. Nasz kurs realizuje pięciu prowadzących. Każdy z nich robi to w innym stylu. Łączy ich jedno - są doświadczonymi praktykami i uwielbiają dzielić się wiedzą z uczestnikami.

 2. Przygotować Inspektora ochrony danych (IOD) do realizacji obowiązków wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 3. Uspokoić. Pokażemy Ci jak stworzyć system ochrony danych w, którym będziesz czuł się pewnie.

 4. Ułatwić Ci start. Dostaniesz od nas pakiet praktycznych wzorów dokumentów, procedur, upoważnień, umów powierzenia.

 1. Pokazać jak najefektywniej realizować obowiązki IOD. Wysoką efektywność szkolenia zapewniamy dzięki niewielkim grupom szkoleniowym oraz warsztatowemu charakterowi kursu.

 2. Wydać certyfikat, który jest dla IOD jedną z podstaw do legitymowania się odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych.

 3. Nie zostawić Cię samego. Dajemy Ci godzinę poszkoleniowego wsparcia.

Keep calm and do RODO

Organizacja

 • kiedy?

  9:00-17:00 (3x 8h) 18-20.10.2023 (środa-piątek)

 • gdzie?

  Twoje biuro lub home office ;)

 • z kim?

  Przemysław Zegarek

  Ekspert ds. ochrony danych osobowych, właściciel Lex Artist

  Marcin Szkutnik

  Radca prawny

 • za ile?

  1 690 zł netto (+23% VAT)

  Jeśli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
  – nie doliczamy stawki VAT.

Cena obejmuje
 • uczestnictwo w kursie dla Inspektorów Ochrony Danych w formie interaktywnego webinaru
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • egzamin sprawdzający zakończony przyznaniem certyfikatu
 • godzinę poszkoleniowych konsultacji (do wykorzystania w ciągu miesiąca)

Każdy uczestnik otrzyma pakiet narzędzi dla IOD:

 • wzory dokumentów z instrukcjami wypełniania: Polityka Ochrony Danych, klauzule informacyjne i klauzule zgód na przetwarzanie danych, prezentacja Power Point do samodzielnego szkolenia pracowników, prezentacja z kursu, umowa powierzenia, rejestr czynności przetwarzania (RCP) i rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP)
 • instrukcja RODO w IT
 • plakat pomagający budować RODO świadomość w organizacji
 • pakiet 5 e-szkoleń RODO podstawy dla pracowników
 • kurs e-learningowy RODO w kadrach
 • szkolenie e-learningowe RODO w marketingu i sprzedaży
 1. DZIEŃ
  • RODO z "lotu ptaka", czyli 5 filarów systemu ochrony danych osobowych;
  • podstawy prawne ochrony danych osobowych: RODO, ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy szczególne;
  • inspektor ochrony danych: obowiązkowe wyznaczenie - analiza, wymagania, zadania oraz status, zespół inspektora, narzędzia pracy IOD,
  • omówienie najważniejszych definicji: dane osobowe, zbiór danych, proces, przetwarzanie, administrator, procesor;
  • WARSZTATY: analiza, które z informacji stanowią dane osobowe; wyodrębnianie procesów przetwarzania w oparciu o przestawiony stan faktyczny;
  • zasady przetwarzania danych osobowych – czym należy się kierować przetwarzając dane osobowe?
  • przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych – kiedy i po spełnieniu jaki warunków możemy przetwarzać dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych;
  • WARSZTATY: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;
  • przekazywanie danych osobowych innym podmiotom: powierzenie, udostępnienie danych osobowych, współadministrowanie, omówienie przykładów;
  • umowa powierzenia – elementy obligatoryjne i fakultatywne, obowiązki stron;
  • WARSZTATY: opracowywanie postanowień umowy powierzenia;

  7

  godzin

 2. DZIEŃ
  • warunki przekazywania danych osobowych do państwa trzecich;
  • organ ochrony danych osobowych: zadania Prezesa UODO, jak w praktyce wyglądają kontrole, na czym w szczególności skupiają się inspektorzy, jak inspektor ochrony danych powinien przygotować do kontroli Prezesa UODO siebie, organizacje oraz pracowników;
  • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów RODO: rodzaje odpowiedzialności, kary finansowe za nierespektowanie obowiązków wynikających z RODO, czynniki brane pod uwagę przy nakładaniu kary przez organ, omówienie kar nałożonych przez UODO;
  • świadomość ochrony danych osobowych w organizacji: rola świadomości w systemie, jak zorganizować efektywny system szkoleń pracowników mających dostęp do danych;
  • WARSZTATY: opracowywanie zakresu tematycznego szkolenia pracowników;
  • audyty RODO: korzyści, zakres i cele audytu RODO, jak przeprowadzać audyt i na co zwracać szczególną uwagę podczas audytu;
  • WARSZTATY: audyt - wskazywanie i grupowanie uchybień na podstawie przestawionego stanu faktycznego;
  • prawa osób, których dane dotyczą: omówienie poszczególnych praw, wskazanie zasad w zakresie obsługi żądań podmiotów danych, jak stworzyć odpowiednią procedurę obsługi żądań podmiotów danych;
  • WARSZTATY: przygotowanie odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą w oparciu o przestawiony stan faktyczny;
  • obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny: o czym i kiedy informować osoby, warstwowy obowiązek informacyjny;
  • WARSZTATY: pisanie klauzul realizujących obowiązek informacyjny w oparciu o przedstawiony stan faktyczny;

  7

  godzin

 3. DZIEŃ
  • zabezpieczenia fizyczne – czego RODO wymaga w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, jak ochronić budynki i pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe przed zdarzeniami losowymi oraz przed działaniami osób niepowołanych, czy warto stosować system kontroli dostępu, jak zabezpieczyć newralgiczne miejsca np. serwerownię;
  • zabezpieczenia techniczne –przykłady zabezpieczeń jakie należy stosować, omówienie i przykłady anonimizacji i pseudonimizacji danych;
  • zabezpieczenia organizacyjne – Polityka ochrony danych osobowych, jakie inne dokumenty i procedury należy stworzyć, struktura organizacyjna pod kątem ochrony danych osobowych;
  • WARSZTATY: opracowanie argumentów, które mają przekonać drugą stronę, o tym, że przygotowanie i wdrożenie Polityki ochrony danych osobowych jest zasadne;
  • rejestrowanie czynności przetwarzania: RCP oraz RKCP;
  • WARSZTATY: przygotowywanie wzorcowego rejestru czynności przetwarzania na podstawie przedstawionego stanu faktycznego;
  • zgłaszanie danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych do organu nadzorczego;
  • analiza ryzyka: podejście oparte na ryzyku, privacy by design i privacy be default, ogólna ocena ryzyka, a ocena skutków dla ochrony danych - czym jest, kiedy należy ją przeprowadzić, konsultowanie innowacyjnych procesów z organem nadzoru;
  • WARSZTATY: przeprowadzenie ogólnej ocena ryzyka dla pracy zdalnej;
  • naruszenia ochrony danych osobowych: rodzaje naruszeń, horyzont czasowy, jakie incydenty należy zgłaszać, w jaki sposób dokonać zgłoszenia do Prezesa UODO, kiedy powiadamiać osoby, których dane dotyczą;
  • WARSZTATY: przygotowanie zgłoszenia incydentu do Prezesa UODO oraz zawiadomienia osób o incydencie;

  7

  godzin

Mówią o naszych szkoleniach

 • Nasłuchiwanie
 • Wiedza z zakresu ochrony danych osobowych podana została w zrozumiały, przystępny sposób oraz poparta szeregiem przykładów. (...) kompetentni prowadzący udzielali profesjonalnych odpowiedzi na zadane pytania (...). Materiały do zajęć oraz materiały dodatkowe przygotowane przejrzyście stanowią cenną bazę wiedzy dla IOD.

  Małgorzata Pancer-Bryjak

  Uczestnik kursu

 • Przeprowadzone szkolenie pozwoliło na podniesienie kompetencji pracowników MSWiA w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i zrealizowane zostało zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, w sposób rzetelny i profesjonalny.

  Andrzej Trzęsiara

  MSWiA

 • Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób interesujący i zrozumiały oraz zawierało wiele praktycznych wskazówek związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  Monika Trzcińska

  IPSOS Sp. z o.o.

 • Tematy omawiano wnikliwie i wyczerpująco. Forma kursu była bardzo interesująca, sympatyczne i otwarte podejście prowadzących kurs zapewniło dobrą atmosferę. Ciekawymi elementami były ćwiczenia i warsztaty podczas, których rozpatrywaliśmy konkretne problemy mogące pojawić się w pracy Inspektora oraz konstruktywne dyskusje.

  Katarzyna Piasecka

  Dział bezpieczeństwa, NetWorks! Sp. z o.o.

 • Bardzo dobre, fachowe i gęste szkolenie. Cieszę się, że się zdecydowałem.

  Michał Stawarz

  Kierownik Operacyjny InsERT S.A.

Prowadzący

 • Przemysław Zegarek

  Właściciel Lex Artist, Prezes Związku Firm Ochrony Danych Osobowych ZFODO

  Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Od 2008 roku jego jedynym obszarem specjalizacji jest ochrona danych osobowych.

  Realizuje się również poza firmą współpracując z największymi organizacjami branży ochrony danych - jest jednym z założycieli Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, gdzie pełni funkcję prezesa (www.zfodo.org.pl). Doradza, pełni funkcję IOD, ale i edukuje.

  Jest współautorem bloga poświęconego tematyce ochrony danych (blog-daneosobowe.pl) oraz licznych publikacji prawniczych.

  Masz pytania? Program nie zawiera jakiegoś zagadnienia na którym Ci zależy?
  Chętnie coś na to poradzimy.

 • Marcin Szkutnik

  Radca prawny

  Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Specjalizuje się w problematyce przetwarzania danych osobowych w działalności marketingowej oraz internetowej, a także prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii.

  Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach audytorskich z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in. dla podmiotów z sektora nowych technologii, branży energetycznej, produkcyjnej, a także w sądach powszechnych.

  Masz pytania? Program nie zawiera jakiegoś zagadnienia na którym Ci zależy?
  Chętnie coś na to poradzimy.

Zapisz się na kurs IOD

Możesz skorzystać z formularza klikając w poniższy przycisk,
zadzwonić lub napisać do naszego Opiekuna Klienta – Magdy Sęk

zapisz się

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO