Konferencja „Kradzież tożsamości w Internecie”

22 listopada 2016 roku odbyła się konferencja naukowa „Kradzież tożsamości w Internecie”, która została zorganizowana w Warszawie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.  Konferencja została podzielona na trzy sesje tematyczne. Podczas pierwszej z nich omówiono definicję, istotę oraz skutki zjawiska kradzieży tożsamości. Druga część konferencji była poświęcona karnoprawnym aspektom kradzieży tożsamości, natomiast ostatnia dotyczyła zapobieganiu kradzieży tożsamości.

Dane osobowe są współcześnie cennym towarem szczególnie dla osób, które chcą je wykorzystać w celach przestępczych. Metody pozyskiwania danych osobowych są bardzo różne i mogą być proste np. zwykłe wyłudzenie od osoby, której dane osobowe dotyczą lub bardziej skomplikowane, w których wykorzystuje się techniki informatyczne czy socjotechniczne. Przepisy karne w tym zakresie nie są natomiast doskonałe i w zbyt małym stopniu chronią osobę, której dane osobowe wykorzystano bez jej wiedzy i zgody, wyrządzając jej szkodę. Jest to niebezpieczne zjawisko, dlatego należy zwrócić większą uwagę na edukację  społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.  Podczas konferencji dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zauważyła, że nowoczesne technologie przetwarzania informacji oraz usługi dostępne w społeczeństwie informacyjnym opierają się na nowych sposobach identyfikacji, w których często nie ma bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobą podającą dane osobowe a osobą je weryfikującą. Dodatkowo zagrożenie to może dotyczyć niemal wszystkich aspektów życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/1520255/id_art/9674/j/pl/