Zamieszczanie zdjęć pracowników na identyfikatorach narusza ochronę danych osobowych

Zakres danych osobowych, które pracodawca ma prawo uzyskać od pracownika, został wskazany w art. 221 kodeksu pracy.  Zdjęcie lub inny nośnik informacji, który pozwoli na identyfikację osoby pracownika, należy utożsamiać z jego wizerunkiem. To jedno z dóbr osobistych podlegających prawnej ochronie. Skutki naruszenia prawa do ochrony wizerunku pracownika mogą być dla pracodawcy dotkliwe – paradoksalnie także wizerunkowo.

Źródło: http://www.rp.pl/Kadry/309109990-Zamieszczanie-zdjec-pracownikow-na-identyfikatorach-narusza-ochrone-danych-osobowych.html#ap-1